< POWRÓT


Kultywator z broną mulczową ComboTill


Cztery rzędy zębów SW 70x12 mm do prac przedsiewnych i podorywkowych. Ząb SW zakończony jest redliczką przedsiewną, opcjonalnie gęsiostopą podorywkową. Za zębami znajdują się trzy rzędy sekcji mulczującej wyposażonej w podwójne pręty 16x750mm (z maszyny SpringExpert) z hydrauliczną regulacją głębokości pracy.

Więcej na temat tego produktu dowiesz się na pełnej wersji strony.


- wzmocnienie zęba SW*
- gęsiastopa do zęba SW 200mm (szt.)
- mechanicznie nastawiane koło podporowe (rama sztywna)**
- mechanicznie nastawiane koło podporowe (rama hydrauliczna)***
- hydrauliczne przednie i tylne koła podporowe****
- hydrauliczna regulacja kąta pracy sekcji mulczującej
- siewnik poplonu Delimbe
- siewnik poplonu APV
- tylna belka z oświetleniem LED + przednie tablice odblaskowe
- tylna belka z oświetleniem LED + przednia belka z oświetleniem LED
- tylna belka z oświetleniem LED

*) opcja dostępna tylko przy zakupie maszyny, nie można doposażyć w późniejszym okresie eksploatacji
**) 2 szt. koła podporowego za sekcją kultywatora, opcja dostępna dla maszyn z ramą sztywną
***) 4 szt. koła podporowego za sekcją kultywatora, opcja dostępna dla maszyn z ramą hydraulicznie składaną
****) 6 szt. kół podporowych, 2 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu, całość sterowana synchronicznie


Copyright - ROLMAKO Maszyny i Części dla Rolnictwa. Wszystkie prawa zastrzeżone.